Consentiment de CookiesA PALLACH PEREZ ARQUITECTES Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 48006   |    |  Avís legal
 


 
Obra Nova. Obres d’ampliació, de reforma i de reparació. Planejament urbanístic. Instruments de gestió urbanística. Projectes d’urbanització. Estudis de detall. Projectes de parcel·lacióSegregació i agregació de finques. Delimitacions i replantejaments. Aixecaments planimètrics i d’obra. Taxacions amb Societat homologadaReconeixements. Examen de documents. Consultes i diligències. Informes, dictàmens, peritatges i certificats. Arbitratges. Cèdules d’habitabilitat 2ª ocupació. Interiorisme. Tramitació de subvencions, expedients i llicències. Control de costos. Estat d’amidaments. Realització de Llibre de l’edifici. Realització de l’ITE. Enderroc d’edificacions. Diagnosi i conservació d’edificis. Expedients de legalització. Expedients d’activitats. Estudis de Seguretat i Salut. Certificacions d’eficiència energètica. Millora del nivell bioclimàtic de l’habitatge. Estudis d’integració d’elements bioclimàtics als edificis existents. Arquitectura passiva. Bioclimatisme,   estalvi   energètic,   energies   renovables   i   alternatives.